HP Webcam 5.8.39004

HP Webcam 5.8.39004

Sonix – 31MB – Shareware –
ra khỏi 6 phiếu
4 Stars User Rating
HP Webcam phần mềm, khi kết hợp với máy ảnh tích hợp web, cho phép cả hai video và hình ảnh vẫn còn chụp. Người dùng có thể chụp hình ảnh và video clip.

Tổng quan

HP Webcam là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Sonix.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 848 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của HP Webcam là 5.8.39004, phát hành vào ngày 16/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

HP Webcam đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 31MB.

Người sử dụng của HP Webcam đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho HP Webcam!

Cài đặt

người sử dụng 848 UpdateStar có HP Webcam cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản